သ႐ုပ္ေဆာင္ယုန္ေလး က ရွင္းမည္ဆိုေသာ ကိစၥ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ခန္းမသုံးခြင့္မေပးသည့္အတြက္ မလာေတာ့ဟု ဦးဝင္းၿမိဳင္ေျပာ

အဆို​ေတာ္ ယုန္ေလးက ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးတြင္ ရွင္းလင္Read More…

သူတို႔ရဲ႕အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတက အေတာ္နိမ့္ပါးတယ္။ သူတို႔က ဂုဏ္ေတာင္ယူေနပုံရတယ္’ လို႔႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးညီညီထြန္းလြင္ေျပာ

ငါတို႔အားလုံးရဲ႕ေျမ (စည္း လုံးသင့္ၿပီ ျမန္မာျပည္) ဂီတ႐Read More…