အေမရိကန္တြင္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တစ္ရက္အတြင္း ၂၆၀၀ နီးပါး ထပ္မံေသဆုံး

သတင္း

အေမရိကန္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တစ္ရက္အတြင္း ၂၆၀၀ နီးပါး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ကာ ကမာၻတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံထက္မဆို ေန႔စဥ္ေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂြၽန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ဧၿပီ ၁၅ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

US health care costs could help coronavirus spread — Quartz

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္တြင္ ေသဆုံးသူ ၂၈,၃၂၆ ထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး ကမာၻတြင္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ေသဆုံးသူ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁၅ အထိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈ ၃.၂ သန္းအထိ ေဆာင္႐ြက္ထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အတည္ျပဳေတြ႕ရွိထားသည္။

Worst-Case Estimates for U.S. Coronavirus Deaths - The New York Times

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ၂ သန္းေက်ာ္ ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၃၄,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂြၽန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ဆိုထားသည္။ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အဆိုးဆုံးအေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဧၿပီ ၁၆ တြင္ ေၾကညာမည္ဟု ထရန႔္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Wuhan coronavirus case confirmed in Chicago, the second in the US ...

ပိတ္ဆို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သတိႏွင့္ျပန္ဖြင့္မည့္ အစီအစဥ္အား ဂ်ာမနီက ေၾကညာခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ျပန္လည္ႏိုးၾကားရန္အတြက္ ညင္သာစြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးဥေရာပႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဥေရာပတြင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ေျဖေလ်ာ့လာမႈကို ထင္ဟပ္ၿပီး အေမရိကန္က လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။