အျငင္းပြားဖြယ္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားကို‌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကြန္ရက္ေပၚမွ ဖယ္ရွားေနဟုဆို

သတင္း

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြရဲ႕ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ေရွ႕တန္း တင္ အဓိကထားၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မွာ တားျမစ္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္ မႈ၊ အမုန္းစကားနဲ႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာအမွား ေတြကို ဖယ္ရွားေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

Facebook is hiring a director of human rights policy to work on “conflict  prevention” and “peace-building” | TechCrunch

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး ညီ အနီးကပ္ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေနသည္ဟု Dr Rafael Frankel ကေျပာသည္။‘‘သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားနဲ႔အေျခအေနကို ပိုၿပီးတင္း မာရႈပ္ေထြးေစႏိုင္မယ့္အေၾကာင္း အရာေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔အ တြက္ လိုအပ္တဲ့စည္းက်ပ္မႈေတြ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

At Facebook, One Million Takedowns Per Day Is Evidence of Failure, Not  Success | Council on Foreign Relations

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္း၌ ကြန္ရက္ ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္အမုန္းစကား မ်ားအပါအဝင္ အသက္အႏၲရာယ္ ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ပို႔စ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကြန္ရက္ေပၚမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ သည္။