ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျပည္သူလူထုသေဘာထားအတိုင္း ရပ္တည္မယ္လို႔ SNLD ထုတ္ျပန္

သတင္း

၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္း ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားနည္းလမ္းတက် ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရွိထားတာကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံဖို႔ SNLDက တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

Shan Nationalities League for Democracy - Wikipedia

ေဖေဖာ္ဝါရီ၁ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို ဆန႔္က်င္ေနတာေၾကာင့္ အဲဒီ့လုပ္ရပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန႔္ကြက္တယ္လို႔လည္း SNLDက ဆိုပါတယ္။

SNLD to contest all seats in April by-elections | Burma News International

ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို႔ကိုလည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ SNLDက ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအားလုံးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။