Category: Haiwan

(Video) Rasa Geli Di Telinga, Rupanya Ada ‘Sesuatu’ Yang Buat Pemuda Ini Traumα

Rasanya kebanyakan orang pasti akan ta’kut dengan semua jenis haiwan serangga, yang berba’haya dan berbi’sa Yang paling mena’kutkan adalah haiwan yang mampu menyebabkan kesa’kitan yang amat sangat, sehingga boleh dimasukkan ke h0s’pitαl, malah ada yang boleh membawa kepada kema’tian. Oleh itu, amat penting untuk kita sentiasa berha’ti-ha’ti, kerana haiwan ini