Home အႏုပညာ ပရိသတ္ေတြကို Tik Tok Challenge ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္တဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္

ပရိသတ္ေတြကို Tik Tok Challenge ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္တဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္

346
0

သ႐ုပ္ေဆာင္ ဥကၠာမင္းေမာငၠ ‘’ဝက္ဝၾကၠဲေအာျငၸင့္’’ ႐ုပ္႐ြငၨာတၠားႀကီးထဲက သူ႔ရဲ႕ ဇာတ္ဝငၡႏ္းကအတုိင္း Tik Tok Challenge ေလးေဆာ့ဖုိ႔ ပရိသတ္ေၾတကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ဇာတ္ဝငၡႏ္းကလၫ္း ပရိသတ္ေၾတ အားေပးမႈရ႐ြိထားတဲ့ ဇာတ္ဝငၡႏ္းေလးပါ။

ဥကၠာမင္းေမာငၠ သူ႔ရဲ႕ ပရိသတ္ေၾတအၾတက္ Tik Tok Challenge ၿပိဳျငၸဲတစၡဳ စီစၪၳားတယႅဳိ႔ ဆုိပါတယ္။ Tik Tok လုပ္ရမယ့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ေလးကုိလၫ္း အခုလုိ မိတၦက္ေ်ပာ်ပခဲ့ပါတယ္။

‘’သ႐ုပ္ေဆာင္ဝါသနာပါသူမ္ားအၾတက္ ဝက္ဝၾကၠဲေအာျငၸင့္ ႐ုပ္႐ြငၨာတၠားမြ ကၽျႏ္ေတာ္သ႐ုပ္ေ ဆာငၳားတဲ့ teaser trailer မြဇာတ္ဝငၡႏ္း ရဲ႕ Tik tok challenge ၿပိဳျငၸဲလဲ႐ြိတယ္ေနာ္။ မိႏ္းေကလးေရာ ေယာက္ၤားေလးေရာၿပိဳငႅိဳ႕ရပါတယ္။ ဥကၠာမင္းေမာင္၏ သ႐ုပ္ေဆာငၼႉနဲ႔ ထပၱဴ သ႐ုပ္ေဆာငၷိုငၱဲ့ သူေၾတက ဆုေၾကးေၾတရမယ့္အစီအစၪ္ေၾတ႐ြိပါတယ္။ official page ကို ဝင္ၾကၫ့္ၿပီး ၿပိဳျငၸဲဝင္ရမယ့္ ပံုစံကို ၾကၫ့္ရႈႏိုငၸါတယ္’’ ဆုိၿပီးေတာ့ ေေဖဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေညန ၆ နာရီၿခဲက သူ႔ရဲ႕ ေဖ့ျစၻတ္ေပ့ခ္ၼြာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

‘’ဝက္ဝၾကၠဲေအာျငၸင့္’’ ဆုိတဲ့ ဇာတၠားေၾထလာကုိေတာ့ ဝက္ဝၾကၠဲေအာျငၸင့္ ႐ုပ္႐ြငၨာတၠားႀကီး ေဖ့ျစၻတ္ေပ့ခ္ၼြာ ဇႏၷဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ေညန ၃ နာရီ ၅၀ မိနစၠ တငၡဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။ ဒီဇာတၠားက LGBT ေၾတအၾတက္ စိတ္ေက္နပ္ေစမယ့္ ဇာတၠား်ဖစၼယႅဳိ႔လၫ္း ဥကၠာမင္းေမာငၠ ေ်ပာ်ပထားပါေသးတယ္။

‘’ေၾထလာမြာ တငၳားတဲ့ ကၽျႏ္ေတာၼိႏ္းမလုိဝတၳားတဲ့ ဇာတ္ဝငၡႏ္းကလၫ္း တကယၠအၿရဲ႕တုိကၱဲ့ ဇာတ္ဝငၡႏ္းပါ။ ကၽျႏ္ေတာ့္ေအၾကာင္းသိေနတ့ဲသူေၾတေကတာ့ ဥကၠာ ခ္စၥရာေလးလုိ႔ေ်ပာၾကတယ္။ မသိတဲ့ သူေၾတၾေကတာ့ ကၽျႏ္ေတာ့ၠဳိ ဒီလုိ ဇာတ္ရဳပ္ေၾတ႐ုိကၱယၦဳိၿပီးေတာ့ အထျငႅဲၾကတယ္။ အဲ့ဒီအၾတက္ ေတာင္းပႏၸါတယ္။ တကယ္ရဳံတငႅဳိ႔ ၾသားၾကည့္ရင္ေတာင္ LGBT ေၾတက တကယ္ေက္နပၱယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ေ တာင္်ဖစ္ၾသားလိမ့ၼယ္’’ လုိ႔ ဆကႅက္ေ်ပာ်ပထားပါတယ္။

‘’ဝက္ဝၾကၠဲေအာျငၸင့္’’ ႐ုပ္႐ြငၨာတၠားႀကီးကုိ ပုိပုိ႐ုပ္႐ြငၳဳတႅဳပ္ေရးက ထုတႅဳပ္ၿပီး ဒါ႐ုိကၱာ ေက္ာ္ေဇာလင္း(ေအၾတးပုံရိပ္) က ႐ုိကၠဴးထားတာ်ဖစၸါတယ္။ ဒီဇာတၠားထဲမြာ ရႏ္ေအာင္၊ ေ်ပတီဦး၊ ဥကၠာမင္းေမာင္၊ၾထႏ္းၾလင္ေအာင္၊ ေဝလြ္ံ၊ မင္းေဇ၊ စုိး်မတ္သဴဇာ၊ မုိး်ပၫ့္်ပၫ့္ေမာင္၊ ဝတၼႈံေ႐ႊရၫ္၊ ၾယႏ္းေ႐ႊရၫ္၊ နႏ္းခင္ေဇယ္ာ နဲ႔ ေ႐ႊပုိးအိမၱဳိ႔က အဓိက ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာငၳားပါတယ္။

ဥကၠာမင္းေမာငၠဳိ Music Video ေၾတေကနတဆင့္ ပရိသတ္ေၾတ စတင္သိ႐ြိလာၾကတာပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ ဗီဒီယုိ ဇာတၠား ေတာ္ေတာၼ္ားမ္ားလၫ္း ႐ုိကၠဴးထားတာကုိ ေၾတ႔ရပါတယ္။ သူဟာ Mister Tourism World 2016 Winner ဆုကုိ ရ႐ြိပုိငၦဳိငၳားတဲ့သူတစ္ေယာက္်ဖစၸါတယ္။ အႏုပညာလႈပ္႐ြားမႈ ေအန နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာငၻကၼြာေရာ၊ ဂီတဘကၼြာပါ အားၾသျႏၡႏၥဳိက္ႀကိဳးစားေဆာင္ျရကၡဲ့သူ်ဖစ္ၿပီး 18 Album ကိုလၫ္း ၾထက္႐ြိထားပါေသးတယ္။