ယေန႔ (၃) ဦးေတြ႔ရွိ COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

သတင္း

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ာအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈခံရသူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၆၇) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၃) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈခံရသူ (၁၆၄) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-029) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၂၈-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ သတ္မွတ္ ထားေသာ အေဆာက္အဦတစ္ခုတြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (Facility Quarantine) ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္းပို႔ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူနာအား စဝ္စံထြန္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းကုသရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာက်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္ လ်က္ရွိပါသည္။

Image may contain: text

၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-030) သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆး႐ုံ တစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ တစ္ဦးအား အနီးကပ္ ေဆးကုသမႈေပးခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ရွိခဲ့သျဖင့္ ၎ထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာအား ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူနာအား ေဝဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာက်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-031) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၄၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-001) သည္ ကေလးမွ တီးတိန္သို႔သြားစဥ္ (Case-031) ၏ ေနအိမ္၌ ညအိပ္တည္းခိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (Case-001) အား ဓာတ္ခြဲအတည္ ျပဳလူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အား (၂၅-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေနအိမ္၌ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူနာအား တီးတိန္ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာက်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါသည္။

၅။ ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၃၁) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

No photo description available.

၆။ သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ကုသမႈေပးခံယူလ်က္ရွိေသာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ (၂)ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၁၈) ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ လားရႈိးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ (၁) ဦး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၁) ဦး၊ တီးတိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ လူနာ (၁)ဦး၊ ေဝဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ လူနာ (၁)ဦး၊ စဝ္စံထြန္းျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ လူနာ (၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၅)ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဝဘာဂီအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးရွိ လူနာ (၁) ဦးအား အထူးၾကပ္မတ္ခန္း၌ သီးျခားထားရွိ ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၇။ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအားလုံးကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ အသြားအလာကန႔္သတ္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာက်န္းမာေရး ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။