ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာရန္ လြယ္ဂ်ယ္နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား

သတင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာရန္ လြယ္ဂ်ယ္နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Image may contain: one or more people, crowd and outdoor

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ေတာ္ျပန္ဦးေရ (၁၀၀၀၀)ဝန္းက်င္ခန႔္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ယေန႔(ဧၿပီ ၁၆ ရက္)နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၇ မွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီထိစစ္ေဆးလက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

Image may contain: one or more people, people standing, people walking, wedding and outdoor

Image may contain: one or more people and outdoor

လတ္တေလာ စိစစ္လက္ခံႏိုင္မည့္ႏႈန္းထားအရ တစ္ရက္လွ်င္ လူဦးေရ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္သာ လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးအလိုက္ ေစာင့္ၾကည့္စခန္းမ်ားထားရွိကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္အတိုင္း က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image may contain: one or more people, shoes, outdoor and nature

Image may contain: one or more people and outdoor