ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ CCTV မွတ္တမ္းမ်ား ျပန္မရပါက သမၼတ႐ုံး အမိန႔္ နာခံမည္ဟု ဆို

သတင္း

ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ CCTV Hard- Disk အတြင္းမွ ဖိုင္မ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ အိုင္တီကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ မူရင္းဖိုင္မ်ား မပါလာပါက သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ုံးမွ ဥပေဒ အရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

Image result for ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ုံးမွ ဥပေဒ အရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္"

ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္က “စစ္ေဆးလို႔ မူရင္း မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သမၼတ႐ုံးက ၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မွာပါ” ဟု ယေန႔ တရားခြင္ ေခတၱရပ္နားစဥ္ ေျပာသည္။CCTV မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တဦးတို႔ကို စစ္ေဆးရာတြင္ တရားခြင္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ တရားခြင္၏ ေဘးအခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ ေသခ်ာ စနစ္တက် စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ ဥပေဒ အရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

Image result for ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ုံးမွ ဥပေဒ အရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္"

ယင္းအမႈျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးဘအမႈတြဲမ်ားႏွင့္ ႐ုံးသက္ေသ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး DNA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တစုံတရာမွ် ပါလာျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တရားခြင္စစ္ေဆးမႈ အရသာ DNA စစ္ေဆးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ယေန႔ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္ႏွင့္ ဆရာမ ၁ ဦးကို ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရား႐ုံးတြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

Image result for ဒကၡိဏခ႐ိုင္ ဥပေဒ႐ုံးမွ ဥပေဒ အရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းေအာင္"

Source-ဧရာ၀တီ