ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ တရားခံအစစ္ႏွင့္ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံအျဖစ္ တြန္းပို႔သည့္ အင္အားစုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ဟုဆို

သတင္း

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ တြင္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ေအာင္ ႀကီး လြတ္ေျမာက္ပါကလည္းက်ဴးလြန္သူ တရားခံအစစ္ႏွင့္ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံအျဖစ္ တြန္းပုိ႔သည့္ အင္အားစုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ေအာင္ႀကီး၏ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကား သည္။အမႈကို မပိတ္သိမ္းဘဲ သံသယတရားခံ ေအာင္ႀကီးကို အျပင္သို႔ေရာက္ေအာင္လုပ္၍ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

Image may contain: 1 person, closeup

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ စြပ္စဲြခံထားရသူ ေအာင္ႀကီးကို အာမခံေလွ်ာက္ထားရန္ စီစဥ္ေနသည္။က်ဴးလြန္သူ တရားခံအစစ္ ႏွင့္ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံအျဖစ္ တြန္းပုိ႔သည့္ အင္အားစုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားျခင္းမရွိေပ။

‘‘အခုခ်ိန္ထိ ဒီအမႈမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္တဲ့ အင္အားစုေတြ အ ကုန္လုံး အစိုးရေရွ႕ေန၊ မိသားစုက ငွားတဲ့ေရွ႕ေန သူတို႔ႏွစ္ ေယာက္က သေဘာထားကဲြလဲြမႈ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ေပမယ့္ တစ္လုိင္း တည္းျဖစ္ၿပီး အတူတူလုပ္ၾကမယ္ ဆိုရင္၊ တရား႐ုံးကလည္း ဥပေဒ နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ဒီ အမႈက တရားေျဖာင့္မတ္မႈကို မေရာက္စရာ မရွိပါဘူးဗ်’’ ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။တရားခံေရွ႕ေနမ်ားတြင္ ဖိ အားႏွင့္ အက်ပ္ကုိင္မႈ အခ်ဳိ႕ရွိ သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထား ၿပီး ၎တို႔လုပ္ေဆာင္မႈ၌ အကန္႔သတ္ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ က ေျပာသည္။တရားေရး ေျဖာင့္မွန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ တရားခံေရွ႕ေန တစ္ဦးတည္း အလုပ္မဟုတ္ဘဲ အစိုးရေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း လုိ အပ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပ သည္။

ယင္းအမႈကို အစုိးရေရွ႕ေန ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဥပေဒအရာရွိက အမွန္တရားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားလို၏ ေရွ႕ေန ေဒၚရြက္ႏုေအာင္ကလည္း တရား႐ုံး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားရေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။လက္ရွိတြင္ ေအာင္ႀကီး တရားခံမဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ေနၿပီး က်ဴးလြန္သူတရားခံမည္သူ ဆိုျခင္းကို ဗစ္တုိးရီးယား၏ ျပသ ခ်က္မ်ားလည္း ရွိထားေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ ေမာင္ေဇာ္က ဆုိသည္။

ေအာင္ႀကီး တရားခံမဟုတ္ ဘဲ ဗစ္တုိးရီးယားအမႈတြင္ တစ္စုံ တစ္ရာ လဲြေခ်ာ္မႈရွိပါက ရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ တာ၀န္ခံရမည္ဟု သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထား သည္။