မနက္ေစာေစာထၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဂြမ္းေစာင္ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို အဖြဲ႕သားေတြနဲ႔ စုေပါင္းၿပီးသြားေရာက္လွဴ ဒါန္းခဲ့တဲ့ ယုန္ေလး

ပရိသတ္ႀကီးေရ ယခုမွာဆိုရင္ေတာ့ ေတးသီခ်င္းေတြကိုလည္း ကRead More…