သေဘာျဖဴ မေနာျဖဴၿပီး စိတ္ရင္းေကာင္းလြန္းတဲ့ သူမရဲ႕အေၾကာင္းေလးကို သီခ်င္းေလးနဲ႔တကြ ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး

ေက်ာင္းကပြဲ ဗီဒီယိုကေနတဆင့္ နာမည္ႀကီးလာၿပီး ႏိုင္ငံေRead More…