တရားမဝင္ ဝင္လာသူမ်ားကိုအသိေပးျခင္းမွာ ေခ်ာက္တြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲအမ်ားျပည္သူကို ေရာဂါမကူးေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

အားကိုးေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚထြန္းရန္ အားကိုး ေလာကRead More…

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ လႈိင္းႀကီးရာမွ လႈိင္းအလြန္ႀကီးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခRead More…