အြန္လိုင္း Live အလႉေလးရပ္မရေအာင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လႉဒါန္းေပးခဲ့ၾကတဲ့အလႉရွင္ေတြကို ေက်းဇူးတင္စကားဆိုလိုက္တဲ့ ခ်စ္သုေဝ

ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ပဲ့ကိုင္ရွင္ လင္းလင္းနဲ႔ခ်စRead More…